+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Tytuł projektu: Monitorowanie i zarządzanie jakością usług w multimedialnych systemach dystrybucji dużej skaliNCBIR logo z szarym napisem_q

Umowa: EUREKA/MONALIS/01/2017

Akronim: MONALIS

Wykonawcy: Mint Media Sp. z o.o. (lider), Orange Polska S.A. Instytut Łączności (Zakład Architektur i Zastosowań Internetu Z-3)

Okres realizacji: 2017-02-01-2019-01-31

Wartość projektu: 1 231 048,00 zł

Wartość projektu IŁ: 387 250,00 zł

Tematyka projektu: Zasadniczym celem projekt MONALIS jest opracowanie i stworzenie systemu do pomiaru i monitorowania jakości QoE (Quality of Experience) w sieciach telekomunikacyjnych w oparciu o technologię przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz wykorzystanie tego systemu do budowy platformy zarządzającej jakością usług w sieci (QoE). Budowa takiej platformy zakłada sterowanie zasobami sieciowymi dla uzyskania usług ze zróżnicowanym poziomem QoE. Stwarza to możliwość wprowadzenia na rynek nowego typu systemów pomiarowych, jak również sieciowych dla oferowanie nowych usług różnego typu, z różnym poziomem jakości QoE.

Informacja o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Międzynarodowego Celtic+, inicjatywa EUREKA

Strona projektu: www.monalis.eu