+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Tytuł projektu: Modelowanie różnicowe dla potrzeb badań marketingowych i biomedycznych

Umowa z MNiSW nr: 4149/B/T02/2010/38

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Łączności (Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6), Centrum Onkologii

Okres realizacji: 2010-2012

Cel Projektu: opracowanie metod modelowania różnicowego, to znaczy modelowania różnic między obiektami w dwóch grupach: doświadczalnej (na której dokonano pewnego działania) i kontrolnej (na którą działanie to nie miało miejsca).