+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Tytuł projektu: Informatyczny system zarządzania zasobami częstotliwości oraz planowaniam-iszcz i ewidencji sieci radiowych dla potrzeb służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

Projekt finansowany ramach przedsięwzięcia „Bezpieczeństwo i obronność państwa”.

Umowa z NCBR nr: DOBR-BIO4/061/13197/2013NCBIR logo z szarym napisem_q

Akronim: M-ISZCZ

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Łączności (Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Z-21 -  lider, Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych Z-8, Zakład Zastosowań i Zasilania Łączności Elektronicznej Z-10) ), JAS Technologie Sp. z o.o oraz MEDCORE Sp. z o.o

Okres realizacji: 20.12.2013 – 19.12.2015

Koszty projektu: 5 229 642 zł (koszty IŁ: 2 605 992 zł)

Celem projektu jest  opracowanie i wykonanie demonstratora nowego systemu informatycznego realizującego funkcje projektowania, koordynacji, analiz i obsługi sieci radiowych i baz danych systemów radiowych oraz zasobów częstotliwości radiowych w jednostkach podległych MSW.

Produkty projektu

W projekcie zostaną rozpoznane potrzeby użytkowników, opracowane i oprogramowane algorytmy działania. Opracowane zostaną także bazy danych, sposoby wizualizacji wyników oraz obsługi danych, metody korzystania z dokładnych i aktualnych map cyfrowych, jak również zostanie opracowany nowy plan wykorzystania częstotliwości w jednostkach MSW z uwzględnieniem wyników pomiarów laboratoryjnych i pomiarów w warunkach rzeczywistych.