+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

NCBIR logo z szarym napisem_q

Tytuł projektu: Sieć jednoczęstotliwościowa stosująca platformę nadawczą DAB+ na potrzeby lokalnych nadawców w Polsce

Akronim: LokalDAB

Budżet projektu: ponad 5 milionów złotych

Dofinansowanie w ramach: NCBR PBS III

Okres realizacji: 2015‑2017

Konsorcjum: Politechnika Wrocławska (lider), Instytut Łączności (Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Z-21), Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, Radio Wrocław S.A.

Głównym celem projektu jest opracowanie demonstratora sieci jednoczęstotliwościowej SFN (Single Frequency Networks) opartej na zespole trzech platform nadawczych pracujących w standardzie DAB+, na bazie uniwersalnych układów programowalnych oraz oprogramowania open source.

Celem pośrednim będzie zachęcenie i rozpropagowanie idei radia cyfrowego w środowisku lokalnych nadawców, dzięki skonstruowaniu relatywnie niedrogiej, kompletnej platformy nadawczej.