+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Tytuł projektu: Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący rożne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności Logo_IDSoC_v2-bez_tla

Akronim:  IDSoC

Informacja o współfinansowaniu: Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecIdent NCBIR-logo_z_szarym_napisem_q
"Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość" na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie nr CYBERSECIDENT/369203/I/NCBR/2017

Czas trwania: 76 miesięcy (od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku)

Realizowany w Konsorcjum: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (lider) oraz Politechnika Warszawska

Całkowita wartość dofinansowania: 18 364 675,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania dla IŁ: 18 328 814,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie oraz wytworzenie innowacyjnego jednoukładowego systemu scalonego IDSoC zawierającego bezpieczny procesor. Jednym z elementów składowych projektowanego układu scalonego typu SoC (ang. System on Chip) ma być nowatorski, autorski procesor aplikacyjny o podwyższonej odporności na błędy i podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Procesor będzie wyposażony w obszar pamięci nieulotnej, dedykowany do przechowywania zarówno oprogramowania wbudowanego jak i wrażliwych danych użytkownika, np.danych biometrycznych. Obszar ten  dzięki odpowiednim systemom detekcji i korekcji błędów oraz szyfrowaniu zapewni integralność danych (ang. data integrity) i ich poufność (ang. confidentiality). Dodatkowo system scalony IDSoC wyposażony będzie w zestaw układów peryferyjnych do sprzętowego wspomagania funkcji kryptograficznych. Planowane jest opracowanie tzw. prawdziwego generatora liczb losowych TRNG, a także przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania fizycznie nieklonowalnych funkcji PUF (ang. Physical Unclonable Function) do identyfikacji i uwierzytelniania (ang. authentication). W toku projektu planuje się także rozwój układów monitorujących środowiskowe warunki pracy układu scalonego (np. temperatura, napięcie zasilania, częstotliwość zegara). Zastosowane zostaną również mechanizmy detekcji ingerencji zewnętrznej w strukturę fizyczną układu. Ma to znacząco utrudnić uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu i pozyskanie wrażliwych danych. Opracowany podczas trwania projektu układ scalony może znaleźć zastosowanie w systemach wymagających przechowywania i przetwarzania danych wrażliwych, np. w systemach identyfikacji elektronicznej (elektroniczny dowód osobisty, e-paszport).


Integralną częścią układu IDSoC będzie dedykowany, opracowany w toku projektu przez Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych (Z-8) w Gdańsku, firmware, który zapewni wydajną obsługę funkcjonalności układu, w szczególności elektronicznej identyfikacji o wysokim poziomie pewności oraz innych zaawansowanych procedur kryptograficznych.