+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja Projektu Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci optycznych 100+ Gbit/s została zakończona. Poniżej zostały opisane wyniki pracy.

Wyniki pracy: Problematyka sieci EON jest rozwijana od niedawna (pierwsza istotna publikacja pochodzi z roku 2009) i obecnie stanowi ona jedno z głównych zagadnień badawczych i NCN_logorozwojowych w obszarze telekomunikacji światłowodowej. Realizacja projektu pozwoliła na aktywny udział w tych badaniach, czego owocem są liczne publikacje w czasopismach naukowych i referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych. Wynikiem badań zrealizowanych w projekcie są potencjalne scenariusze działania oraz modele i metody dla sieci EON, umożliwiające efektywne wykorzystanie zasobów transmisyjnych i zapewnienie połączeń o bardzo dużej i zmiennej przepływności, gwarantujące jakość transmisji oraz wspierające zróżnicowane wymagania ruchowe i funkcjonalne obecnych i przyszłych sieci internetowych. Wśród badanych scenariuszy sieci można wyróżnić m.in.:

 1. elastyczną alokację spektrum dla ruchu zmiennego w czasie,
 2. przeżywalność sieci, w tym odporność na pojedyncze uszkodzenia łączy,
 3. ustanawianie połączeń dla ruchu obsługiwanego przez centra danych,
 4. sporadyczną regenerację w sieciach półprzeźroczystych,
 5. alokację połączeń w sieci wielowarstwowej.

Główny wkład Projektu w obszarze sieci telekomunikacyjnych obejmuje:

 1. analizę korzyści wynikających z implementacji sieci EON w odniesieniu do obecnych sieci DWDM;
 2. opracowanie modelu teoretycznego i numerycznego gęstości mocy szumów intermodulacyjnych FWM i wykorzystanie tych modeli w wybranych zagadnieniach projektowych;
 3. opracowanie efektywnych modeli i algorytmów optymalizacyjnych, zarówno opartych na całkowitoliczbowych sformułowaniach liniowych (ILP), zaawansowanych metodach optymalizacyjnych (w tym generacji kolumn i cut-ów) jak i heurystykach oraz metaheurystykach, dla problemu routingu i alokacji widma (RSA) oraz różnorodnych problemów projektowych w sieci EON.

Wśród potencjalnych beneficjentów wyników Projektu są krajowi operatorzy sieci telekomunikacyjnych, którzy będą mogli zastosować opracowane modele i metody przy wdrażaniu i optymalizacji sieci EON.

*

Tytuł projektu: Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci optycznych 100+ Gbit/s

Umowa z NCN nr: DEC-2011/01/D/ST7/05884

Akronim: ESO

Realizacja: Instytut Łączności (Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych Z-14)

Okres realizacji: 2011-2014

Cel projektu: modelowanie, projektowanie i optymalizacja optycznych telekomunikacyjnych sieci elastycznych (ang. Elastic Optical Networks, EON), będących następcą obecnych sieci opartych na systemach DWDM i umożliwiających w sposób wydajny ustanawianie połączeń o bardzo dużej (100+ Gbit/s) i zmiennej przepływności na potrzeby obecnych i przyszłych sieci internetowych. Badania są prowadzone w zakresie trzech ściśle powiązanych ze sobą zagadnień:

 1. architektura sieci EON oraz węzłów przełączających wraz z określeniem kluczowych parametrów transmisji;
 2. modele analityczne i narzędzia symulacyjne służące ocenie jakości transmisji dla zaawansowanych formatów modulacji (m-PSK, m-QAM, O-OFDM);
 3. algorytmy optymalizacyjne dla rozmaitych zagadnień sieciowych (planowanie sieci, routing, projektowanie wielowarstwowe, itp.).