+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł projektu: Opracowanie metodyki oceny systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych "eCall"

Grant MNiSW nr: 10-0016-06/2009eCall-logo

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Łączności (Zakład Radiokomunikacji Morskiej z-8), Automex Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2009-2011

Cel Projektu: opracowanie symulatora urządzenia eCall zawierającego moduł nadawczo-odbiorczy do badań poprawności współpracy z sieciami operatorów GSM w trakcie zestawiania połączeń z numerami alarmowymi eCall 112, w zakresie zgodności nadawanych komunikatów MSD/FSD z wymaganiami odpowiednich norm i specyfikacji.