+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł projektu: Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemu zasilania rezerwowego - projekt finansowany ze środków Programu Badań Stosowanych, ścieżka BNCBIR logo z szarym napisem_q

Umowa z NCBR nr: PBS1/B4/3/2012

Akronim: AKUPCL

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Łączności (Zastosowań Zasilania Łączności Elektronicznej Z-10), Instytut Metali Nieżelaznych - IMN CLAiO (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, Telzas Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2012-2015 (30 miesięcy)

Koszty projektu: 2 425 000 zł (koszty IŁ: 733 000 zł)

Tematyka projektu dotyczy wczesnych symptomów zjawiska zachodzącego w niektórych ogniwach akumulatorów ołowiowych określanego jako efekt przedwczesnej utraty pojemności – PCL (ang. Permanent Capacity Lost). Głównym celem badań jest opracowanie nowych, efektywnych metod diagnostyki efektu PCL, które umożliwiłyby zwiększenie niezawodności systemów zasilania rezerwowego opartych na akumulatorach ołowiowych. Badania elektryczne, elektrochemiczne i fizykochemiczne obejmą najważniejsze obszary wymieniane w literaturze jako istotne dla analizy efektu PCL. Zostaną zbadane zestawy akumulatorów, pojedyncze akumulatory, pojedyncze ogniwa, elementy składowe ogniw oraz układy granicy faz kratka/masa aktywna. Pozwoli to w pełni poznać korelacje pomiędzy parametrami elektrycznymi i właściwościami elementów składowych ogniw. Określone zostaną optymalne metody diagnostyki parametrów elektrycznych akumulatora, co z kolei może być podstawą oceny możliwości ich zastosowania w rzeczywistych warunkach, w ramach nadzoru technicznego stacji zasilania rezerwowego.