+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Tytuł projektu: SIMFREE - Open-source freeware for fiber optic communication and sensing simulationshorizon-2020-logo

Akronim: SIMFREE

Wykonawcy: Instytut Łączności (Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych Z-12)

Okres realizacji: 1-07-2017 - 30.06.2019 (24 miesiące)

Wartość projektu: 134 462,40 EURO

Tematyka projektu: W celu sprostania stale rosnącemu ruchowi w sieciach optycznych, należy zwiększyć ich wydajność, korzystając z zaawansowanych formatów modulacji i ze zmniejszenia odległości między kanałami. Powoduje to zwiększenie gęstości mocy spektralnej i zakłócenia sąsiednich kanałów. Zastosowanie wzmacniaczy Ramana umożliwia redukcję tych zakłóceń poprzez bardziej równomierny rozkład mocy wzdłuż światłowodu.

Celem projektu SIMFREE jest opracowanie intuicyjnego oprogramowania open-source do symulacji nowej generacji systemów transmisji optycznej, które może być wykorzystane jako wsparcie dla projektów badawczych, a także, co ważne, w edukacji.

Informacja o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Horyzont 2020, konkurs H2020-MSCA-IF-2016 (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships);