+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

logo_nemo1Sieć doskonałości Network of Excellence on Micro-Optics - NEMO obejmuje wszystkie aspekty działalności związanej z rozwojem mikrooptyki, tj. dziedziny wiedzy, stanowiącej podstawowe ogniwo łączące makro-, mikro- i nanoświaty fotoniki, optoelektroniki i mechaniki. Warto podkreślić, że fotonika, optoelektronika oraz mikromechanika obok mikroelektroniki, inspirują do tworzenia nowych technologii i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych oraz nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Celem programu NEMO jest identyfikacja obszarów kompetencji i doświadczeń każdego z jej uczestników oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych. Ważne jest zgromadzenie dokładnych i potwierdzonych praktycznymi umiejętnościami informacji o technologiach, modelowaniu, charakteryzowaniu, prototypowaniu, replikacji i integracji, a także posiadanej aparaturze i zespołach badawczych zdolnych do podjęcia nowych zadań w zakresie mikro-optyki.

Działalność naukowo-badawcza oraz integracyjna programu NEMO koncentrowała się na utworzeniu europejskiej platformy badawczej poświęconej mikrooptyce oraz na efektywnym prowadzeniu badań naukowych, co w istotny sposób przyczynia się do zrealizowania podstawowych celów 6. Programu Ramowego oraz rozpoczęcia 7. Programu Ramowego. Zebrane informacje o wynikach pilotujących badań prowadzonych w tej sieci będą wykorzystywane w programach badawczo-rozwojowych, realizowanych z funduszy Komisji Europejskiej przy wsparciu głównych producentów struktur fotonicznych, MEMS, MOEMS, optoelektronicznych i telekomunikacyjnych w Europie. Instytut Łączności był liderem zadania WP6: Standardization oraz projektu Tools for building standardization awareness. Projekt był realizowany w latch 2004-2009.