+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Nazwa Projektu: FP7-ICT-2011 IDEALISTIDEALIST_Logo_mini

Tytuł projektu: Industry-Driven Elastic and Adaptive Lambda Infrastructure for Service and Transport Networks

Akronim: IDEALIST

Projekt: Głównym celem projektu IDEALIST jest opracowanie i skoordynowany rozwój innowacyjnych rozwiązań dla telekomunikacyjnych sieci transportowych zgodnych z nowymi, wymagającymi pasma aplikacjami (m.in. video 3D, chmury, etc.) w oparciu o elastyczne sieci optyczne (ang. elastic optical networks, EON) wyposażone w wielodomenową i wielotechnologiczną płaszczyznę sterowania umożliwiającą adaptację sieci i współpracę usług. Wiodącą intencją projektu IDEALIST jest standaryzacja i uprzemysłowienie rozwiązań proponowanych dla sieci EON. Jakkolwiek, niektóre z kluczowych elementów wymaganych do realizacji EON, takich jak elementy przełączające działające w zakresie elastycznej siatki częstotliwości są już dostępne, w dalszym ciągu istnieje wiele otwartych zagadnień i wyzwań stojących na drodze przemysłowego wykorzystania EON.

Architektura IDEALIST jest oparta na czterech kluczowych i innowacyjnych elementach, które obecnie są niedostępne i które są tematem prac projektowych, w szczególności:

  • Płaszczyzna danych: architektura węzła sieci i systemy transportowe umożliwiające elastyczną adaptację w zależności od warunków transmisyjnych w sieci oraz koncepcje komutacyjne dla przepływności powyżej 100 Gbit/s w kanale;
  • Płaszczyzna sterowania: rozszerzenia protokołów dla płaszczyzny sterowania dla sieci elastycznych różnych producentów włączając elementy wielodomenowe i wielopłaszczyznowe;
  • Współpraca sieci i usług: dynamiczna alokacja zasobów sieci zarówno na poziomie warstwy IP jak i w elastycznej warstwie optycznej zgodnie z profilem ruchu;
  • Projektowanie architektury sieci: narzędzia służące wielowarstwowej optymalizacji w procesie planowania (offline) jak i re-optymalizacji podczas działania (online) sieci EON.

Rozwiązania IDEALIST proponowane dla architektury EON będą zaimplementowane, eksperymentalnie sprawdzone i zademonstrowane w postaci prototypów narzędzi i urządzeń.

Konsorcjum: Telefonica Investigacion y Desarrollo S.A., Telecom Italia S.p.A, Alcatel-Lucent Bell Labs - France, British Telecommunications PLC, Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya, Telekom Deutschland GmbH, ERICSSON TELECOMUNICAZIONI, Naudit, Nokia Siemens Networks – Deutschland, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazion, Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni, Universitat Politècnica de Catalunya, University of Bristol, University of Peloponnese, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V., Technische Universiteit Eindhoven, University of Patras, Politechnika Warszawska we współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym, Old Dog Consulting, Cisco, Alcatel Lucent Italia SpA, Lexden Technologies, Nokia Siemens Networks - Portugal

Czas realizacji: 36 miesięcy (2012-2015)

Całkowity budżet: 12 476 310 euro (koszt IŁ: 166 374 zł)

Kontrakt nr: 317999

Lider Projektu: Telefonica Investigacion y Desarrollo S.A.

Strona Projektu: http://www.ict-idealist.eu/

Instytut Łączności (Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych Z-14) przystąpił do projektu we współpracy z Politechniką Warszawską. Wspólna realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisem Artykułu 7.3 umowy Grant Agreement projektu IDEALIST.

pdf_ico_h40 Więcej informacji o projekcie