+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

EfficienSea_h100Tytuł Projektu:  EfficienSea - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu)

Program Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Projekt współfinansowany z Programu BSR 2007-2013, Projekt strategiczny i flagowy w programie

Budżet Projektu: 8 milionów euro

Okres realizacji: 2009-2012 z możliwością przedłużenia

Partnerzy: 16 partnerów z Polski, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Estonii

Partner wiodący: Danish Maritime Safety Administration

Cel Projektu: Celem projektu jest poprawa stanu środowiska Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Projekt obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem wydajnego i bezpiecznego, a tym samym, zrównoważonego transportu na Morzu Bałtyckim (m.in. edukację, planowanie przestrzenne, elektroniczną nawigację morską, analizę ryzyka i oceny zagrożeń, dynamiczne zarządzanie kryzysem).

Zadania IŁ: Zakład Radiokomunikacji Morskiej Z-8 jest zaangażowany w prace w ramach grup tematycznych WP4 oraz WP5 i zajmuje się integracją systemów łączności bezprzewodowej na potrzeby e-Nawigacji oraz analizą zasięgową systemu AIS.

Strona Projektu: http://www.efficiensea.org