+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Tytuł Projektu: Functional state evaluation system with distributed intellect for elderly and disabled population

Symbol Projektu: E!4452edfas

Konsorcjum: Projekt jest realizowany w ramach programu EUREKA przez międzynarodowe konsorcjum ustanowione na mocy umowy zawartej w kwietniu 2008 r. pomiędzy Institute of Cardiology of Kaunas University of Medicine, Lithuania; Geriatric Clinic of Kaunas University of Medicine, Lithuania; UAB Kardiosignalas, Lithuania; National Institute of Telecommunications, Poland; PicoMed Medizintechnik GmbH, Germany; Institute of Medical Technology and Equipment – ITAM, Poland.

Czas realizacji: 36 miesięcy. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na 1 lipca 2008 r.

Całkowity budżet: 625 000 euro. Wkłady finansowe w poszczególnych państwach wynoszą:

Litwa: 250 000 euro (210 000 euro pomoc publiczna, 40 000 euro wkład partnerów);

Polska: 250 000 euro (150 000 euro pomoc publiczna, 100 000 euro wkład partnerów);

Niemcy: 125 000 euro (75 000 euro pomoc publiczna; 50 000 euro wkład partnerów).

Lider Projektu: Institute of Cardiology of Kaunas University of Medicine

Strona Projektu: http://edfas.itl.waw.pl/edfas

Instytut Łączności (Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6) rozpoczął realizację Projektu 5 czerwca 2009 r. na podstawie podpisanej umowy Nr E!4452/05/NCBiR/09 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.