+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

logo_delta

Realizacja projektu została zakończona.

TDELTA_logoytuł projektu:  Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events (Opracowanie innowacyjnego systemu dostarczania użytkownikom wysokiej jakości usług medialnych)

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską w ramach Programu Eurostars.

Akronim: DELTA

Umowa: E8111/1/NCBR/2014

Okres realizacji: 1.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Realizacja: konsorcjum VIOTECH Communications  - koordynator (Francja),  BSOFT (Włochy), UNIVERSITY of NICOSIA (Cypr), CABLENET (Cypr), Instytut Łączności (Zakład Architektur i Zastosowań Internetu Z-3  - koordynator techniczny (Polska) oraz MINT MEDIA (Polska).

Koszt projektu: 912 230 zł (wkład własny IŁ: 273 669 zł)

Produkty projektu: W ramach projektu DELTA zostanie opracowany nowy System Dystrybucji Mediów, którego głównymi składnikami będą: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM). MDM będzie koordynował, dynamicznie i w sposób ciągły, z uwzględnieniem procesu predykcji zdarzeń, optymalne wykorzystanie zasobów do realizacji usług medialnych dostępnych u dostawców. Na podstawie wyników uzyskanych z MQM oraz informacji o dostępności zasobów u dostawców usług, MDM będzie przekazywał na bieżąco do MSM informacje dotyczące wymagań na strumieniowanie i pożądaną funkcjonalność. MDM będzie częścią systemu dystrybucji mediów zlokalizowaną u operatora.

Beneficjenci: operatorzy oferujący usługi medialne, otrzymają oni korzystne rozwiązanie z punktu widzenia biznesowego (optymalizacja inwestycji) oraz łatwości instalacji.