+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja Projektu została zakończona.

Nazwa Projektu: EU FP7 ALICANTEalicante_logo

Tytuł projektu: MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments

Akronim: ALICANTE

Projekt: W kontekście konieczności wprowadzenia zmian do obecnej struktury Internetu, projekt ALICANTE proponuje opracowanie nowej architektury pozwalającej na tworzenie w Internecie Przyszłości ekosystemów przekazu mediów. Celem ekosystemu przekazu mediów jest stworzenie zintegrowanego środowiska, w którym użytkownicy końcowi i dostawcy treści/usług mają możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia, udostępniania i dostarczania zarówno tradycyjnych, jak i nowych usług skupionych wokół przekazu treści multimedialnej. Głównym celem zaproponowanego rozwiązania jest zapewnienie użytkownikowi możliwości dostępu do oferowanych usług multimedialnych, odpowiednio dostosowanych do jego aktualnego kontekstu. Kontekst użytkownika, zaproponowany w projekcie ALICANTE, zawiera szereg informacji o użytkowniku m.in jego preferencje, bieżącą lokalizację oraz rodzaj i możliwości terminala, z którego aktualnie korzysta.

Konsorcjum: Centre National de la Recerche Scientifique – LaBRI; Optibase Technologies Ltd.; Beijing France Telecom R&D; Thomson Video Netowrks SAS; Viotech Communications SARL; Universitaet Klagenfurt; Universitatea Politechnica din Bucaresti; Portugal Telecom Inovacao SA; BandWD Ltd.; Tiscali Italia SPA; National Centre for Scientific Research “Demokritos”; Technological Educational Institute of Crete; TDF; Ecole Polytechnique Federale de Lausanne; Instituto de engenharia de sistemas e computadores de Porto; BSOFT SRL; P.Cable Net - A. Pentespitis & Associates; Resonate MP4; Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.

Czas realizacji: 42 miesiące (2010-2013)

Całkowity budżet: 20M euro

Lider Projektu: Centre National de la Recerche Scientifique – LaBRI

Strona Projektu: http://www.ict-alicante.eu/

Instytut Łączności (Zakład Architektur i Zastosowań Internetu Z-3) rozpoczął realizację Projektu 1 listopada 2011 r. na podstawie podpisanej umowy Grant agreement FP7-ICT-2009-4 no.: 248652