+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Instytut Łączności uczestniczy w projektach:

3PfDPRS Pilot Project for Demonstration

Głównym celem projektu są testy i pomiary usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo (2018-2020).

 

 

GIMME PRSGNSS Interference Monitoring and Mitigation for Endusers – PRS

Głównym celem projektu są testy i pomiary usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo (2018-2020).

 

 

R-Mode Baltic - Ranging Mode for the Baltic Sea, R-Mode Baltic of Interreg Baltic Sea Region

Celem projektu jest stworzenie w rejonie Morza Bałtyckiego systemu tworzenia kopii zapasowych GNSS (2017-2020).

 

 

vINCI - Clinically-validated INtegrated Support for Assistive Care and Lifestyle Improvement: the Human Link

Celem projektu vINCI jest opracowanie innowacyjnego ekosystemu, bazującego na rozwiązaniach IoT (Internet of Things), zapewniającego nieinwazyjne usługi monitorowania i wsparcia procesów opieki nad osobami starszymi (2019-2021).


 

 Projekty zakończone:

 

horizon-2020-logo

SIMFREE - Open-source freeware for fiber optic communication and sensing simulations

Celem projektu SIMFREE jest opracowanie intuicyjnego oprogramowania open-source do symulacji nowej generacji systemów transmisji optycznej, które może być wykorzystane jako wsparcie dla projektów badawczych, a także, w edukacji (2017-2019).

 

 

MONALIS - Monitoring and control QoE in large scale media distribution architectures

Celem projektu jest opracowanie i stworzenie systemu do pomiaru i monitorowania jakości QoE (Quality of Experience) w sieciach telekomunikacyjnych w oparciu o technologię przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz wykorzystanie tego systemu do budowy platformy zarządzającej jakością usług w sieci (QoE) (2017-2019).

 

 

logo_eSea2

EfficienSea 2.0  - Getting Connected

Celem projektu jest, między innymi, opracowanie hybrydowego systemu łączności dla potrzeb e-nawigacji. Zaimplementowana zostanie również idea Maritime Cloud oraz nowe usługi e-nawigacji (2015-2018).

 

 

idsecom_logo

IDSECOM - ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT 

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej platformy umożliwiającej samozarządzanie obiektów i udostępnianych przez nie usług w środowisku Internetu Rzeczy (2014-2017).

 

 

DELTA_logo

DELTA - Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events

Celem projektu jest opracowanie nowego Systemu Dystrybucji Mediów, którego głównymi składnikami będą: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM) (2014-2015).

 

 

IDEALIST_Logo_mini

IDEALIST - Industry-Driven Elastic and Adaptive Lambda Infrastructure for Service and Transport Networks

Celem projektu jest opracowanie i skoordynowany rozwój innowacyjnych rozwiązań dla telekomunikacyjnych sieci transportowych zgodnych z nowymi, wymagającymi pasma aplikacjami w oparciu o elastyczne sieci optyczne (2012-2015).

 

 

alicante_logo

ALICANTE - MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments (2010-2013)

 

 

edfas

EDFAS - Functional state evaluation system with distributed intellect for elderly and disabled population

Projekt, którego celem jest opracowanie systemu umożliwiającego zdalne monitorowanie parametrów życiowych ludzi starszych i niepełnosprawnych (2009-2011).

 

 

EfficienSea_h50

EfficienSea - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu) (2009-2012)

 

 

NEMO

NEMO (Network of Excellence i on Micro-Optics) - Sieć Doskonałości Mikrooptyki (2004-2009)

 

 

 

 

CRUISE (Network of Excellence on the Application and Communication aspects of Wireless Sensor Networking Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments)

Sieć doskonałości dotycząca aspektów aplikacyjnych i komunikacyjnych bezprzewodowych sieci sensorowych (2006-2007).

 

 

 

ATVN-EU-GP (Academic Internet Television Network Showcases The Best Of Good Practice Activities)

Projekt upowszechniający rezultaty najlepszych projektów badawczych w krajach członkowskich UE (2004-2006).

 

 

logo_m_BReATH

BReATH (Broadband e-Services and Access for the Home)

Koordynacja projektu dotyczącego zagadnień szerokopasmowego dostępu do usług elektronicznych dla domu (2005-2007)

 

 

logo_INTAS

INTAS - sieć doskonałości Metody Algebraiczne i Dedukcyjne w Logikach Nieklasycznych i ich Zastosowania w Informatyce (zakończenie 2007)