+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności zaprasza na seminarium naukowe: Transformacja krajowej sieci telekomunikacyjnej w kierunku ALL IP w aspekcie cyberbezpieczeństwa

Referat wygłosi: mgr inż. Jerzy Paczocha

Seminarium odbędzie się 17 października 2018 r. o godzinie 12.00 w Instytucie Łączności w sali Rady Naukowej (272).

Streszczenie:

Transformacja sieci dotyczy obszarów sieci dostępowej, transmisyjnej i komutacyjnej, co skutkuje zmianą sposobu świadczenia i dostarczania usług telekomunikacyjnych. Ponadto następuje rozdrobnienie rynku telekomunikacyjnego. Wzrasta liczba dostawców usług – ponad 6 tys. dostępu szerokopasmowego i 600 publicznej usługi telefonicznej, w związku z tym w łańcuchu dostarczania usług może występować wiele podmiotów korzystających z rozproszonych terytorialnie zasobów.

Plan seminarium:

1. Kierunki transformacji w zakresie dostarczania i świadczenia usług
2. Model bezpieczeństwa telekomunikacyjnego
3. Bezpieczeństwo widzialnie z punktu klienta i operatora
4. Wpływ rozwiązań technicznych na bezpieczeństwo infrastruktury i usług
5. Zagrożenia bezpieczeństwa komunikacji dla zastosowań w administracji publicznej
6. Zakres niezbędnych działań
7. Dyskusja