+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Inne projekty

Projekty realizowane przed rokiem 2017.

|
Webmaster

logo_projektuCelem projektu jest opracowanie i przetestowaniaeinfrastruktury i usług dla nowych generacji sieci Internet: Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości (Future Internet). Projekt realizowany w latach 2010-2012.

 

Czytaj więcej...
|
Webmaster

mapa_mCelem projektu jest rozwój platformy informatycznej i wdrożenie nowych usług projektowania, optymalizacji i analiz kompatybilności sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Projekt realizowany w latach 2010-2013.

 

Czytaj więcej...
|
Webmaster

logo_sips_w98Celem projektu jest utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów, dotyczących budowy regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych i dostępowych na obszarach wymagających interwencji. Projekt realizowany w latach 2009-2012.

Czytaj więcej...
|
Webmaster

DELTA_logoCelem projektu jest opracowanie nowego Systemu Dystrybucji Mediów, którego składnikami będą: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM). Projekt realizowany w latach 2014-2015.

Czytaj więcej...
|
Webmaster

Projekt ma na celu uzyskanie wsparcia ochrony własności przemysłowej w procesie uzyskiwania praw wyłącznych (patentów) dla projektów wynalazczych dotyczących zdalnie inicjowanego pomiaru dysponowanej pojemności baterii akumulatorów w siłowni telekomunikacyjnej. Projekt realizowany w latach 2012-2015.

Czytaj więcej...

Sieć doskonałości dotycząca aspektów aplikacyjnych i komunikacyjnych bezprzewodowych sieci sensorowych - Tworzenie wszechobecnych środowisk inteligentnego sensoringu. Projekt realizowany w latach 2006 - 2007.

Projekt realizowany w latach 2011-2014.

Projekt realizowany w latach 2010-2012.

Projekt realizowany w latach 2004-2009.

Projekt realizowany w latach 2009-2015.

Projekt realizowany w latach 2015-2016.

Projekt realizowany w latach 2009-2011.