+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

ISOK

Projekt realizowany w latach 2009-2015.

|
Webmaster

Projekt ma na celu stworzenie systemu osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie do zarządzania kryzysowego. Projekt realizowany w latach 2009-2015.

Czytaj więcej...