+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Anna Kacprzak

Tytuł projektu: Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem.

Umowa: POIR.04.02.00-00-D008/20

Akronim: PL-5G

Wykonawcy: 

Politechnika Warszawska – Lider projektu

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Politechnika Wrocławska

Politechnika Gdańska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2023

Całkowita wartość projektu: 215 475 593,79  zł

Całkowita wartość dofinansowania dla IŁ: 32 416 051,86 zł

Tematyka projektu: Celem projektu „Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem” (PL-5G) jest zbudowanie unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej dla prowadzenia praktycznych badań dotyczących technologii i usług 5G. Znaczenie tego przedsięwzięcia dla kraju jest szczególnie ważne, co wynika z faktu, iż w najbliższej przyszłości należy oczekiwać powszechnych wdrożeń rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich, co spowoduje istotny rozwój usług dostępnych przez Internet. Infrastruktura badawcza będzie się składać z trzech laboratoriów:

  1. Laboratorium sieci 5G ‑ zbudowanego na bazie rozwiązań producentów technologii 5G i  obejmującego w pełni funkcjonalną sieć rdzeniową 5G wdrożoną w formie ogólnokrajowego systemu rozproszonego połączonego siecią szkieletową oraz zróżnicowane rozwiązania sieci dostępowej (bezprzewodowe i przewodowe sieci dostępowe, brzegowa chmura obliczeniowa).
  2. Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G ‑ zawierającego symulatory technologii 5G oraz aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie zróżnicowanych badań związanych z  rozwojem i utrzymaniem sieci 5G oraz związanych z nią aplikacji i usług.
  3. Laboratorium otoczenia 5G zawierającego urządzenia i oprogramowanie służące opracowaniu nowych rozwiązań sieciowych, platform i aplikacji bazujących na technologii 5G, takich jak np. rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT), systemów przemysłowych (Industry 4.0) czy pojazdów autonomicznych i  sterowanych.

Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem umożliwi przeprowadzanie eksperymentów w dedykowanym środowisku testowym sieci 5G. Dostęp do zasobów infrastruktury badawczej będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów (jednostki naukowe, przedsiębiorstwa itp.) i będzie realizowany przez specjalizowany system rezerwacji zasobów umożliwiający użytkownikom realizację eksperymentów z dowolnego miejsca.

Informacja o współfinansowaniu: Projekt finansowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020