+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Anna Kacprzak

Tytuł projektu: System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G

Umowa: POIR.04.01.02-00-0107/17

Akronim: SyMEC

Informacja o współfinansowaniu: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czas trwania: 01.06.2019-31.05.2022

Wykonawcy:

Instytut Łączności Lider Projektu

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk –PCSS

Politechnika Gdańska

DGT Sp. z o. o.

Całkowita wartość dofinansowania: 7 999 758,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania dla IŁ: 2 111 031,00 zł

Cel projektuCelem projektu jest zaprojektowanie, implementacja i przetestowanie Systemu MEC (Multi-Access Edge Computing) mającego na celu wzbogacenie zakresu oferowanych usług i zapewnienie ich jakości na poziomie zadowalającym użytkowników. System MEC umożliwi użytkownikom korzystanie z usług z punktów położonych blisko użytkowników a nie jak to ma miejsce obecnie z punktów umiejscowionych w szkielecie sieci Internet. System MEC składa się z trzech głównych elementów -  serwera MEC, orkiestratora serwerów MEC, którego zadaniem jest zarządzanie pracą wielu serwerów MEC oraz repozytorium usług/aplikacji z których korzystają użytkownicy. System MEC jest ważnym elementem sieci 5G, jednakże może być również zastosowany w obecnie eksploatowanych sieciach przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G. Projekt Systemu MEC zakłada zastosowanie techniki wirtualizacji do zrealizowania zarówno infrastruktury sieciowej jak i aplikacyjnej.