+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

Interreg_logoR-Mode_logo

 

 

 

 

Tytuł projektu: #X021, R‐Mode Baltic 2 of Interreg Baltic Sea Region. Ranging Mode Baltic Sea test bed evaluation

Akronim projektu: R-Mode Baltic 2

Informacja o współfinansowaniu: Projekt dofinansowany z Programu Interreg V Baltic Sea Region

Cel szczegółowy Programu: 3.3 Bezpieczeństwa na morzu: Zwiększenie poziomu ochrony i bezpieczeństwa na morzu dzięki rozszerzeniu możliwości technicznych w ramach sektora morskiego

Opis projektu: Morze Bałtyckie jest akwenem o dużym znaczeniu w skali globalnej i odgrywa ważną rolę w łączeniu krajów i ludzi „autostradami morskimi”. Rozwój transnarodowych rozwiązań w zakresie bezpiecznej żeglugi jest niezbędnym warunkiem wstępnym dla zapewnienia dobrobytu państw bałtyckich, pobudzenia ich wzrostu i ochrony Morza Bałtyckiego jako bardzo wrażliwego ekologicznie obszaru.

Chociaż obecnie wiele statków jest wyposażonych w czujniki i systemy wspomagające do celów pozycjonowania i nawigacji, kolizje i wejścia na mieliznę wciąż się zdarzają. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego typu incydentów, w ramach projektu R-Mode Baltic wdrożono stanowisko testowe dla naziemnego systemu pozycjonowania o nazwie Ranging Mode (R-Mode) in the Baltic Sea. Ten nowy system umożliwia pozycjonowanie nawet w sytuacji, gdy Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej (GNSS) zawodzą, bądź są niedostępne. Zapewnienie niezawodnych i wiarygodnych informacji dotyczących pozycji, nawigacji i czasu (PNT) jest kluczem do bezpiecznej żeglugi i jest niezbędne dla tworzenia nowych aplikacji morskich.

Głównym celem projektu R-Mode Baltic 2 jest długoterminowa ocena stanowiska testowego R-Mode Baltic oraz dalsze testowanie nowych koncepcji R-Mode. W tym celu konsorcjum projektowe zwiększy możliwości monitorowania stanowiska testowego R-Mode Baltic i wyposaży statki odbiorniki typu R-Mode-ready oraz aplikacje morskie z projektu R-Mode Baltic. Ta poszerzona sieć statycznych i dynamicznych stacji monitorujących zostanie wykorzystana do szeroko zakrojonych badań wydajności systemu R-Mode w okresie trwania projektu wynoszącym dziewięć miesięcy. Wyniki są niezbędne do dalszego rozwoju proponowanego rozwiązania i jego docelowego przekształcenia w niezawodny i akceptowany na całym świecie system zapasowy na potrzeby nawigacji morskiej.

Budżet projektu: 699 400,00 €

Budżet projektu IŁ: 140 000,00 €

Konsorcjum: Dwunastu partnerów z regionu Morza Bałtyckiego

Lider: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) e.V. (German Aerospace Center)

Czas trwania: 12 miesięcy (od 1 kwietnia 2021 r.)