+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: System kontroli dronów działający w oparciu o mobilną sieć 5-tej generacji

Akronim: 5GDron

Informacja o dofinansowaniu: Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0002/17-00

Czas trwania: 36 miesięcy (od 1 września 2019 roku)

Realizowany w Konsorcjum: Instytut Łączności PIB (lider) oraz Ericsson Spółka z o.o. i FLYTECH UAV Spółka z o.o.

Całkowita wartość projektu: 6 115 974,08 zł

Wartość dofinansowania dla IŁ: 674 121,63 zł

Cel projektu: Celem projektu 5GDRON jest opracowanie systemu kontroli zdalnie sterowanych systemów lotniczych RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) z wykorzystaniem nowej, 5-tej generacji sieci mobilnych (5G). System ten, dzięki zastosowaniu technologii 5G, w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań będzie się charakteryzował dużo większym zasięgiem operacyjnym drona, łączem komunikacyjnym o bardzo dużej przepływności i bardzo małych opóźnieniach, oraz dużymi mocami obliczeniowymi dostępnymi dla systemów RPAS dzięki funkcjonalności MEC (Mobile Edge Computing). Dzięki temu możliwa będzie realizacja innowacyjnych scenariuszy zastosowań dla RPAS, jak np. manualne sterowanie z wykorzystaniem narzędzi rozszerzonej rzeczywistości (np. gogli 3D), realizowane w czasie rzeczywistym procesy składania map i budowy modeli 3D, czy zastosowanie zaawansowanych algorytmów na potrzeby autonomiczności lotu RPAS.

Projekt realizowany jest w konsorcjum trzech podmiotów:

- Instytut Łączności (Lider konsorcjum): jednostka naukowa odpowiedzialna za opracowanie mechanizmów niezawodnej komunikacji z RPAS z wykorzystaniem sieci 5G;

- FlyTech UAV Sp. z o.o.: producent dronów, odpowiedzialny za stworzenie modułów dla platformy RPAS i naziemnej stacji sterującej integrujących mechanizmy komunikacji 5G i wykorzystujących właściwości sieci 5G, takie jak niskie opóźnienia, duże przepływności i dostępność funkcjonalności MEC;

- Ericsson Sp. z o.o.: producent sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego, odpowiedzialny za przystosowanie infrastruktury operatorskiej 5G dla potrzeb efektywnej obsługi nowego typu terminali, jakimi są bezzałogowe statki powietrzne poruszające się na znacznej wysokości.