+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

 

 

 

 

Tytuł projektu: vINCI - Clinically-validated INtegrated Support for Assistive Care and Lifestyle Improvement: the Human Link (Zintegrowany system wsparcia dla poprawy warunków opieki i stylu życia osób starszych)

Umowa: AAL2/5/vINCI/2019

Informacja o dofinansowaniu: Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Program AAL (Active and Assisted Living Programme).

Akronim: vINCI

Wykonawcy: National Institute for Research and Development in Informatics (ICI Bucharest, Romania) – koordynator; Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Marche Polytechnic University (Italy),  Connected Medical Devices (Romania), Automa Srl (Italy), OPTIMA Molliter (former Salvatelli Srl, Italy), National Institute of Gerontology and Geriatrics “Ana Aslan” (Romania), Comtrade Digital Services (Slovenia)

Data rozpoczącia projektu: 01.01.2019

Czas trwania projektu: 42 miesiące

Wartość projektu: 1 200 000,00 €

Wartość projektu IŁ: 766 959,38 zł

Tematyka projektu: Celem projektu vINCI jest opracowanie innowacyjnego ekosystemu, bazującego na rozwiązaniach IoT (Internet of Things), zapewniającego nieinwazyjne usługi monitorowania i wsparcia procesów opieki nad osobami starszymi. W ekosystemie tym dane personalne nadzorowanej osoby będą w sposób bezpieczny monitorowane, zarówno poprzez sensory dostępne w jej otoczeniu umożliwiające wykrywanie aktywności fizycznej i społecznej, jak i dedykowane urządzenia typu wearables (np. inteligentne zegarki, inteligentne buty). Sieć vINCI zapewni, zgodne z najnowszymi standardami, mechanizmy bezpiecznego transferu pozyskanych informacji, włącznie z zaawansowanymi technikami agregacji oraz analizy danych.

W ramach projektu opracowane zostaną odpowiednie modele umożliwiające, w oparciu o pozyskane dane, ocenę profilu jakości życia QoL (Quality of Life) osób starszych, identyfikację upośledzeń związanych z podeszłym wiekiem, jak również pomagające starzejącym się ludziom w codziennym funkcjonowaniu z poczuciem niezależności. Dzięki systemowi vINCI tradycyjne usługi medyczne zostaną rozszerzone o możliwości zaawansowanego monitorowania, zapewniając w ten sposób opiekunowi narzędzia zdalnego śledzenia stanu zdrowia oraz działań wykonywanych przez nadzorowaną osobę, w tym zaleconych ćwiczeń. W rezultacie opiekun będzie miał możliwość ciągłego dostosowywania procedur opiekuńczych do czynników mających istotny wpływ na zwiększenie poziomu dobrego samopoczucia osoby nadzorowanej, jej poziomu QoL oraz postrzeganego stanu zdrowia.

Strona projektu: https://vinci.ici.ro