+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

NCBIR logo z szarym napisem_q

 

 

 

 

Tytuł projektu: Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria

Umowa: CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018

Informacja o współfinansowaniu: Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CyberSecIdent.

Akronim: KSO3C

Wykonawcy: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2018

Czas trwania projektu: 45 miesięcy

Wartość projektu: 19 803 852,00 zł

Wartość projektu IŁ: 8 873 646,00 zł

Tematyka projektu: Celem Projektu jest stworzenie metod oraz technik ewaluacji bezpieczeństwa oraz prywatności na wysokim poziomie uzasadnienia pewności, opartych na innowacyjnym podejściu do oceny podatności związanych z tworzeniem zaawansowanych technik ataków, zarówno nieinwazyjnych, takich jak ataki typu side-channel czy inżynieria wsteczna, jak i inwazyjnych, takich jak ataki perturbacyjne.

Finalnym produktem Projektu będzie w pełni funkcjonująca organizacja (zwana też schematem)  zdolna do wydawania globalnie akceptowanych certyfikatów.

Schemat będzie strukturą otwartą, w której mogą pojawiać się nowe laboratoria oceniające zgodność z Common Criteria, jeśli tylko spełnią one wymagania, jednakowe dla wszystkich laboratoriów oceniających (ITSEF), określone przez jednostkę certyfikującą z poszanowaniem zasady transparentności i bezstronności, zgodnie z przyjętymi w UE regułami oceny zgodności produktów, usług oraz procesów.

Strona projektu: kso3c.pl

, CYBERSECIDENT/369195/I/NCBR/2017 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE