+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

Tytuł projektu: Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych.

AkronimHYPERMAT

Informacja o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Strategicznego Programu badań naukowych i prac rozwojowych “Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Czas trwania: 01.12.2017-30.11.2020NCBIR-logo_z_szarym_napisem_q

Konsorcjum: Politechnika Warszawska (lider projektu), PCO Spółka Akcyjna, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Instytut Fizyki PAN

Całkowita wartość dofinansowania: 8 062 300,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania dla IŁ: 907 300,00 zł

Cel projektu: Głównym celem  projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przestrajalnych metamateriałów hiperbolicznych pracujących w zakresie bliskiej (3 µm do 5 µm) i średniej podczerwieni (8 µm – 12 µm). Rozwiązania wykorzystujące tego typu struktury posiadają unikatowe właściwości nieosiągalne w dotychczas dostępnych technologiach struktur i przyrządów fotonicznych. Właściwości te wynikają z niespotykanych charakterystyk dyspersyjnych, które mogą być kształtowane poprzez pole elektryczne w wyniku zmiany gęstości nośników.

W szczególności, cele projektu zakładają modelowanie teoretyczne, opracowanie technologii i wykorzystanie przestrajalnych metamateriałów hiperbolicznych w strukturach adaptacyjnych powłok antyrefleksyjnych oraz przestrajalnych filtrów krawędziowych. Tego typu struktury mogą zostać z powodzeniem włączone do oferty partnera przemysłowego projektu – PCO S.A. Opracowanie technologii przestrajalnych metamateriałów hiperbolicznych, potwierdzone wykonaniem demonstratorów o zadanych funkcjonalnościach i transfer technologii na linie produkcyjne PCO S.A. stanie się fundamentem dla ustanowienia generycznej platformy technologicznej fotonicznych elementów nowej generacji o niezwykle szerokim spektrum aplikacji. Przewidywane efekty w istotny sposób wzbogacą ofertę handlową PCO S.A. oraz posiadają potencjał, aby stać się impulsem stymulującym wzrost krajowego przemysłu innowacyjnych komponentów fotonicznych oferowanych na rynku globalnym.

Cel projektu: hypermat.pw.edu.pl/