+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

R-Mode_logoCelem projektu jest zbudowanie, a następnie demonstracja możliwości nowego systemu na potrzeby sektora PNT (positioning, navigation, timing) w warunkach morskich. System ten w założeniu ma stanowić zapas (backup) względem klasycznych systemów GNSS (np. GPS, GLONASS, GALILEO). Projekt realizowany w latach 2017-2021.

 

Interreg_logoR-Mode_logo

 

 

 

 

Tytuł projektu: Ranging Mode for the Baltic Sea

Akronim projektu: R-Mode Baltic

Informacja o współfinansowaniu: Projekt dofinansowany z Programu Interreg V Baltic Sea Region 

Cel szczegółowy Programu: 3.3 Bezpieczeństwa na morzu: Zwiększenie poziomu ochrony i bezpieczeństwa na morzu dzięki rozszerzeniu możliwości technicznych w ramach sektora morskiego

Opis projektu: Głównym celem projektu R-Mode Baltic jest zbudowanie, a następnie demonstracja możliwości nowego systemu na potrzeby sektora PNT (positioning, navigation, timing) w warunkach morskich. System ten w założeniu ma stanowić zapas (backup) względem klasycznych systemów GNSS (np. GPS, GLONASS, GALILEO). Ponadto w projekcie na Morzu Bałtyckim zostanie stworzony i wypromowany pierwszy globalny obszar testowy na potrzeby przedmiotowego systemu. Jako uzasadnienie tak zdefiniowanych celów projektu, należy wspomnieć, że systemy GNSS są wysoce wrażliwe na jamming i inne zakłócenia oraz że na tę chwilę nie istnieje system, który mógłby zapewnić wiarygodne wyznaczanie pozycji w przypadku czasowej niedostępności GNSS.

Warto wspomnieć, iż partnerzy w projekcie nie wywodzą się wyłącznie z krajowych administracji: reprezentowany w nim będzie również sektor przemysłowy, małe i średnie przedsiębiorstwa (SME), instytucje naukowo-badawcze oraz właściciele statków.

Nawigacja morska w żaden sposób nie jest ograniczona przez granice państw. Granice państw nie ograniczą również ewentualnego oddziaływania na środowisko w przypadku wypadku lub incydentu na morzu. Wprowadzenie zapasowego - względem GNSS - systemu nawigacji opartego na koncepcji R-Mode będzie stanowiło korzyść dla wszystkich podmiotów, które są w jakiś sposób powiązane w Regionem Morza Bałtyckiego.

W projekcie Instytut Łączności (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych (Z-8) w Gdańsku) realizować będzie między innymi zadania związane z opracowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) na potrzeby nowego systemu nawigacji. Zakład Z-8 będzie również zaangażowany w szereg badań symulacyjnych oraz pomiarów realizowanych na obszarze Morza Bałtyckiego.

Budżet projektu: 3 069 487,50 €

Budżet projektu IŁ: 365 000,00 €

Konsorcjum: Dwunastu partnerów z regionu Morza Bałtyckiego

Lider: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) e.V. (German Aerospace Center)

Czas trwania: 45 miesięcy (od 1 października 2017r.)