+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

logo_eSea2Celem projektu jest, między innymi, opracowanie hybrydowego systemu łączności dla potrzeb e-nawigacji. W ramach prac zaimplementowana zostanie również idea Maritime Cloud oraz nowe usługi e-nawigacji. Projekt realizowany w latach 2015-2018.

logo_eSea2

horizon-2020-logoTytuł Projektu: EfficienSea 2.0 - Getting Connected

Projekt współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach konkursu Mobility for Growth.

Budżet Projektu: ponad 11 milionów euro

Okres realizacji: 2015 - 2018

Partnerzy: 32 partnerów z Polski, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Malty, Łotwy i Francji. Wśród partnerów są również organizacje międzynarodowe: CIRM, IALA oraz BIMCO.

Partner wiodący: Danish Maritime Authority

Cel Projektu: Celem projektu jest między innymi opracowanie hybrydowego systemu łączności dla potrzeb e-nawigacji. W ramach projektu zaimplementowana zostanie również idea Maritime Cloud oraz nowe usługi dla potrzeb e-nawigacji. Celem projektu jest ponadto opracowanie standardów międzynarodowych.

Zadania Instytutu Łączności: Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych (Z-8) jest zaangażowany w prace w ramach grupy tematycznej WP2 i zajmuje się opracowaniem mechanizmów przełączania łączy radiowych dla potrzeb hybrydowego systemu łączności oraz rozwojem nowego standardu systemu bezprzewodowej transmisji danych VDES (VHF Data Exchange System).

Strona www Projektu: http://efficiensea2.org/