+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

wzorcowanie_kalibracja_przyrzadow_pomiarowychWzorcowaniem/kalibracją przyrządów różnych typów i różnych producentów zajmują się Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej w Warszawie i Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC we Wrocławiu.

Laboratoria zapewniają:

  • odniesienie wartości mierzonych wielkości do wzorców jednostek miar utrzymywanych w Głównym Urzędzie oraz innych narodowych instytucjach metrologicznych (np. PTB, NPL i NIST);
  • świadectwa ze wszystkimi wynikami wzorcowania, łącznie z niepewnością wzorcowania;
  • rzetelność wzorcowań (wzorcowania prowadzone są już od 1964 r.);
  • krótkie terminy wykonania.
 
Laboratorium w Warszawie (nr certyfikatu AP015)
Zakres akredytacji w PCA
Laboratorium we Wrocławiu (nr certyfikatu AP016)
Zakres akredytacji w PCA