+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8)

Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie systemów radiokomunikacyjnych i satelitarnych, bezprzewodowych sieci sensorowych, współczesnych technik transmisyjnych, bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowej oraz zagadnień związanych z propagacją w systemach lądowych oraz morskich. Dodatkowo do kompetencji zakładu należy projektowanie i symulacja sieci radiowych, analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem na lądzie i morzu, wykonywanie pomiarów parametrów systemów oraz przygotowywanie ekspertyz i dokumentacji technicznej.