+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem prac naukowo-badawczych w zakresie rozwoju systemów informacyjnych dotyczących: rozproszonych systemów teleinformatycznych, teorii projektowania, sterowania i analiz sieci teleinformatycznych oraz systemów wspomagania decyzji, systemów inteligentnych i zarządzania wiedzą.