+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zakład Zasilania Urządzeń Telekomunikacji i Energetyki (Z-10)

Zakład Zasilania Urządzeń Telekomunikacji i Energetyki (Z-10) prowadzi prace naukowo-badawcze; wykonuje analizy, ekspertyzy, oceny i badania jakości technicznej sieci i usług telekomunikacyjnych; opracowuje założenia techniczne, projekty i oprogramowanie w zakresie: systemów łączności elektronicznej specjalnego przeznaczenia, ich aplikacji i współpracy z telekomunikacyjnymi sieciami publicznymi; bezpieczeństwa informacji, sieci i systemów telekomunikacyjnych; systemów telematycznych; unikalnych systemów i aparatury łączności elektronicznej; energetyki łączności, systemów i urządzeń zasilających na potrzeby telekomunikacji oraz układów kontroli i zarządzania tymi urządzeniami; zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych baterii akumulatorów elektrochemicznych w telekomunikacji. Prowadzi też działania wdrożeniowe, instalacyjne, serwisowe i szkoleniowe.