+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu (Z-21)

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu (Z-21) prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie: kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń systemów, sieci radiowych i telewizyjnych oraz ochrony przed zakłóceniami radioelektrycznymi; anten radiokomunikacyjnych, radiofonicznych i telewizyjnych, radiowych linii przesyłowych; pomiarów anten nadawczych i odbiorczych; zjawisk i mechanizmów generacji narażeń elektromagnetycznych, oceny oraz kwalifikacji stopnia zagrożeń środowiska. Ponadto prowadzi prace oraz ma uprawnienia w zakresie zatwierdzania rozwiązań na konstrukcje wsporcze anten. W ramach Zakładu działają: Pracownia Gospodarki i Inżynierii Widma, Pracownia Badania Pól i Zaburzeń oraz Laboratorium Badań EMC i Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC.