+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zakład Aplikacji Multimedialnych, Telemetrii i Systemów Inwentaryzacji (Z-5)

Zakład Aplikacji Multimedialnych, Telemetrii i Systemów Inwentaryzacji (Z-5) zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem sieci teleinformatycznych oraz infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego w zakresie telekomunikacji, technik informacyjnych i multimediów, w szczególności dotyczących: transformacji istniejących sieci telekomunikacyjnych w sieci następnej generacji (NGA, ang. Next Generation Access); integracji usług multimedialnych w sieciach telekomunikacyjnych; nowoczesnych, szerokopasmowych sieci dostępowych; infrastruktury dostępowej dla multimediów; mediów cyfrowych.