+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12)

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) prowadzi prace badawcze w dziedzinie metrologii: wielkości elektrycznych w tym w zakresie b.w.cz, parametrów transmisji sygnałów w sieciach teleinformatycznych, czasu i częstotliwości oraz metrologii fotonicznej. Ponadto Z-12 zapewnia spójność pomiarową z wzorcami państwowymi/międzynarodowymi poprzez świadczenie usług wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz prowadzenie porównań międzylaboratoryjnych.

Instytut Łączności uruchomił publicznie dostępny serwer NTP (ntp.itl.waw.pl, IP: 193.110.137.171), umożliwiający precyzyjną synchronizację czasu urządzeń elektronicznych (wzorzec klasy STRATUM-1). Sygnał czasu dla tego serwera zapewniają dwa wzorce atomowe utrzymywane przez Centralną Izbę Pomiarów Telekomunikacyjnych. Wyniki porównań wzorców IŁ oraz wzorców innych polskich laboratoriów są podstawą do opracowywania Polskiej Atomowej Skali Czasu - TA(PL).