+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Instytut Łączności dysponuje laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratoria badawcze:

  • Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (w Warszawie), które wykonuje badania parametrów urządzeń radiowych i  narażenia osób na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej; badania emisji i odporności na zaburzenia EMC oraz badania bezpieczeństwa użytkowania, niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi (CE).
    Certyfikat akredytacji nr AB 121.
  • Laboratorium Badań EMC (we Wrocławiu),
    Certyfikat akredytacji nr AB 666.


Laboratoria wzorcujące:


Organizator badań biegłości:

 

Podstawą funkcjonowania Laboratoriów i organizatora badań biegłości są wymagania zawarte w dokumentach:

  • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
  • PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości,
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U., 2016 poz.542 z późniejszymi zmianami).