+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Dział Bezpieczeństwa

Dział Bezpieczeństwa (DB) zapewnia realizację przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o zarządzaniu kryzysowym oraz o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.