+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Działy

Dział Krajowego Systemu Poboru Opłat i Monitoringu Transportu (DKSPO)

Dział Krajowego Systemu Poboru Opłat i Monitoringu Transportu (DKSPO) zajmuje się głównie realizacją umowy z GITD na przejęcie i utrzymanie ESPO, koordynacją prac związanych z utrzymaniem i sprawnym funkcjonowaniem ESPO, prowadzeniem stałej komunikacji w obszarach dotyczących systemu, za które odpowiedzialny jest Instytut Łączności.

Ponadto do zadań DKSPO należy:        

  • cykliczne raportowanie funkcjonowania ESPO do Zamawiającego;
  • koordynacja prac związanych z planami wdrożenia NKSPO, w tym realizacji umów dotyczących tego obszaru, a także monitorowanie usług świadczonych przez podwykonawców i dostawców zewnętrznych;
  • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Instytutem a otoczeniem, w odniesieniu do realizacji zadań związanych z ESPO oraz NKSPO;
  • tworzenie i wdrażanie, we współpracy z DKM, strategii komunikacji oraz zarządzanie spójnością wizerunkową realizowanych projektów;
  • przygotowywanie założeń organizacyjno-technicznych i koordynacja prowadzonych prac związanych z zaprojektowaniem, budową i utrzymaniem NKSPO;
  • koordynowanie prac związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem systemów monitoringu w transporcie;