+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Dział Prawny

Dział Prawny (DP) współpracuje z Dyrekcją i komórkami rzeczowo właściwymi nad przygotowywaniem wewnętrznych dokumentów normatywnych, udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne, a także opracowuje projekty dokumentów obejmujących czynności prawne.