+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Dział Informatyki

Dział Informatyki (DIT) zapewnia wsparcie informatyczne dla wszystkich pracowników IŁ, prowadzi utrzymanie i rozwój usług informatycznych, a także utrzymanie infrastruktury IT Instytutu. Koordynuje prace związane z budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych IŁ. Prowadzi prace w zakresie analizy, projektowania, implementacji, testowania i wdrażania systemów informatycznych na potrzeby IŁ i odbiorców zewnętrznych. Wspiera tego typu prace realizowane przez inne komórki Instytutu. Zapewnia ochronę danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Realizuje projekty, prace badawczo-rozwojowe oraz eksperckie w zakresie projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych i teleinformatycznych. Udziela konsultacji oraz prowadzi szkolenia dla pracowników Instytutu dotyczące systemów i infrastruktury informatycznej.