+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuro Dyrekcji

Biuro Dyrekcji (BD)
prowadzi obsługę administracyjną dyrekcji i Rady Naukowej; przechowuje i archiwizuje dokumentację Instytutu; przygotowuje dokumenty normatywne Instytutu; odpowiada za ochronę własności intelektualnej i patentowej; zapewnia obsługę prawną.