+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zespół Analiz Budżetu i Kontrolingu

Zespół Analiz Budżetu i Kontrolingu (ZAB) prowadzi prace związane z planowaniem, realizacją i raportowaniem budżetu Instytutu; przygotowuje analizy finansowe, prowadzi kontrole wydatków Instytutu oraz raportuje zagrożenia i nieprawidłowości do Dyrekcji.