+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Pracowniczych (DSP) prowadzi administrację personalną pracowników; gospodaruje funduszem płac i ZFŚS; planuje potrzeby kadrowe i rekrutuje pracowników; planuje i organizuje szkolenia pracowników; kształtuje system wynagrodzeń i motywowania pracowników; koordynuje proces ocen pracowników; koordynuje proces informacji wewnętrznej; nadzoruje BHP i opiekę medyczną dla pracowników; współpracuje z zakładową organizacją; koordynuje obsługę prawną spraw pracowniczych.