+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Dział Administracyjny

Dział Administracyjny (DA) administruje terenami i obiektami Instytutu (w tym osiedlem mieszkaniowym IŁ); utrzymuje obiekty w czystości; prowadzi gospodarkę lokalami, ewidencję środków trwałych, prowadzi gospodarkę magazynową; konserwację infrastruktury technicznej; planuje i realizuje inwestycje budowlane oraz remonty; prowadzi kancelarię i archiwum; zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i ochrony obiektu; zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu będącego własnością IŁ; zapewnia usługi transportowe.