+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Dział Zakupów

Dział Zakupów (DZ) realizuje zakupy inwestycyjne oraz bieżące zakupy materiałowe na podstawie: planu inwestycyjnego, bieżących potrzeb zakładów/działów, realizowanych projektów oraz prac rynkowych zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w instytucie.