+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

 

Jordi Mongay Batalla

Jordi Mongay Batalla (mgr Politechniki Walenckiej, Hiszpania; doktorat i magisterium Politechniki Warszawskiej, Polska. ORCID: 0000-0002-1489-5138) jest Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w Narodowym Instytucie Łączności w Polsce. Jest również związany z Politechniką Warszawską, gdzie jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Sieci i Usług Komputerowych.

Jordi Mongay Batalla brał udział (koordynacja i/lub uczestnictwo) w ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w dziedzinie ICT (w tym w unijnych programach ICT). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na technologiach (5G i 6G, Funkcje sieciowe: łańcuch usług sieciowych, Bezpieczeństwo, SI) oraz aplikacjach (DLT i łańcuch blokowy, Internet przedmiotów, inteligentne miasta, multimedia) dla Internetu przyszłości.

Jest redaktorem czterech książek i autorem ponad 150 artykułów opublikowanych w książkach, międzynarodowych czasopismach (IEEE ComMag, IEEE WCM, IEEE JSAC, ACM CSUR, etc.) oraz postępowaniach konferencyjnych i patentowych (w polskich i europejskich urzędach patentowych). Jest on honorowym redaktorem i członkiem Rady Redakcyjnej w ponad 10 międzynarodowych wydawnictwach. Obecnie dr Mongay Batalla jest doradcą w różnych międzynarodowych i krajowych grupach technicznych.

Jest doradcą technicznym Rządu RP w zakresie prawa bezpieczeństwa cybernetycznego 5G, doradcą technicznym Ministerstwa Infrastruktury w zakresie autonomicznej motoryzacji i innych. Jest również członkiem technicznym European Blockchain Services Infrastructure (Komisja Europejska) oraz członkiem platformy Hyperledger (projekt TheLinuxFoundation). Jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i aktywnie współpracuje z Grupami Normalizacyjnymi ITU-T (SG-12). Od 2010 roku jest członkiem IEEE.