+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Instytut Łączności jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych:

Archiwalne konferencje:

 • International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society (DSTIS) poświęcona wspomaganiu decyzji w telekomunikacji i społeczeństwie informacyjnym (2000–2011),
 • XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT2012),sala_konferencyjna
 • Forum TETRA Polska cykliczne spotkania służące wymianie doświadczeń oraz popularyzacji w Polsce systemu trankingowego, zgodnego z opracowanym przez ETSI standardem TETRA (od 2006 r.)
 • ICTON - "Mediterranean Winter" (ICTON-MW) zimowe rozszerzenie konferencji ICTON - międzynarodowe forum dyskusji i promocji badań w dziedzinie telekomunikacji optycznej, służące nawiązaniu współpracy między europejskimi ośrodkami badawczymi a arabskimi z rejonu morza Śródziemnego (2007–2009),
 • International Conference on Semiconductor Materials and Optics (SMMO) poświęcona fizycznym i technologicznym aspektom nowych materiałów półprzewodnikowych i optycznych (2007–2008),
 • Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej (Wrocław).,
 • Centre of Excellence Workshop on Optimizing the Transition to a Next Generation Network (2008 r.),
 • Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (2003 r.),
 • International Experiences on Interconnection Issues (INTERCON) doroczne forum wymiany poglądów na zagadnienia związane z liberalizacją rynków usług telekomunikacyjnych (w latach 1998–2004),
 • Research for Information Society (RIS) w ramach propagowania idei społeczeństwa informacyjnego, dyskusja w Instytucie Łączności o projektach, inicjatywach i osiągnięciach dotyczących tej idei (w latach 1998–2003),
 • Workshop on the Prospects of Personal Wireless Communications (PPWC) warsztaty organizowane przez Instytut Łączności w ramach działalności w sieci doskonałości NEXWAY (w latach 2004–2005).