+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Jerzy Żurekdr inż. Jerzy Żurek (ur. 1965) ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji w Wyższej Szkole Morskiej (obecnie Akademia Morska) w Gdyni.

W 1991 r. podjął pracę w Katedrze Radioelektroniki WSM na stanowisku asystenta. W roku 1992 uzyskał stopień zawodowy radiooficera II klasy, a w 1997 r. stopień radioelektronika II klasy. W latach 1992–1997, kilkakrotnie pełnił funkcję radiooficera, a następnie radioelektronika i oficera łącznikowego komendanta na statku szkolnym s/v „Dar Młodzieży”.

W latach 1995‑1999 brał aktywny udział w pracach na forum międzynarodowym i krajowym (koordynacja prac) nad „Modelowym szkoleniem IMO (International Maritime Organization) na świadectwo radioelektronika II klasy”.

W tym samym czasie uzyskał certyfikaty w zakresie systemów radiokomunikacyjnych GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) w firmie Standard Radio w Sztokholmie (Szwecja) i w firmie S.P. Radio (Sailor) w Aalborgu (Dania).

W 1995 roku przebywał jako research professor, na wydziale Electrical Engineering and Computer Sciences (EEiCS) University of Minnesota w Minneapolis, co umożliwiło mu realizację badań w zakresie systemów radiokomunikacyjnych z widmem rozproszonym i systemów satelitarnych.

W latach 1994–1998 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PAR, URT, URTiP obecnie UKE) na Świadectwa Radiowe w służbie morskiej.

Brał udział w opracowaniu, prowadzeniu i rozwoju szkoleń GMDSS oraz w opracowywaniu państwowych wymagań egzaminacyjnych na świadectwa radiokomunikacyjne w służbie morskiej dla PAR, URT i URTiP (obecnie UKE).

Od 1994 r. pełni funkcję biegłego ds. radiokomunikacji morskiej Izby Morskiej w Gdyni. Od 1998 r. jako przedstawiciel Akademii Morskiej bierze udział w pracach polskiej sekcji COMSAR (COMmunication, Search And Rescue) Ośrodka IMO przy Polskim Rejestrze Statków. Od roku 1999, jest delegatem Rządu Rzeczypospolitej Polski na obrady Podkomitetu COMSAR. W latach 2000‑2005 pełnił funkcję przewodniczącego i koordynował prace polskiej sekcji COMSAR.

W latach 2001-2004 brał udział w opracowywaniu Polskich Norm dla urządzeń radiokomunikacyjnych i radionawigacyjnych.

Od roku 2000 jest koordynatorem europejskiego programu Erasmus/Socrates na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni szczególnie intensywnie współpracując z Cork Institute of Technology w Irlandii oraz Universitat Politechnica de Catalunya w Hiszpanii.

W 2005 roku, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, obronił rozprawę doktorską.

Od stycznia 2005 roku jest pracownikiem Instytut Łączności ‑ Państwowego Instytutu Badawczego, którego dyrektorem został w lipcu 2014 r.

Od 2005 roku współpracuje z Centrum Badawczym – „Volpe Centre” US Departament of Transportation w Bostonie oraz University of New Hampshire USA, w szczególności CIDLab (Critical Infrastructure Dependability Laboratory) w zakresie, systemów łączności, technologii bezpieczeństwa oraz lokalizacji i monitorowania obiektów.

Od 2008 roku jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa (SSAB) w Gdyni.

W roku 2009 został członkiem Management Board i kierownikiem, w AM w Gdyni, europejskiego projektu EfficienSEA, realizowanego w ramach programu INTERREG IV.

W 2009 r. został członkiem Rady Naukowej Klastra „GreanStream”.

Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy z widmem rozproszonym w szczególności wykorzystujące Frequency Hopping, zarówno naziemne jak i satelitarne, systemy komórkowe (od 2G do 4G), software defined radio (SDR), bezpieczeństwo systemów radiokomunikacyjnych, embedded systems, systemy lokalizacji w sieciach radiowych, sieci bezprzewodowe, bezprzewodowe sieci sensorowe ad-hoc (ad-hoc WSN), cognitive radio etc.

Jest członkiem grup roboczych IMO COMSAR ds. e-Nawigacji i modernizacji GMDSS.

Od 2013 roku jest członkiem EU Satellite-AIS Collaborative Forum ESA-EMSA.

Od kwietnia 2014 r. kierownikiem projektu POL SAT-AIS finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Od lipca 2014 r. jest członkiem Zespołu Telekomunikacji Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Od września 2014 r. jest członkiem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Współpracuje z MAiC i UKE w obszarze zarządzania widmem oraz współpracy z ITU i CEPT.

Jest członkiem Communication Society of IEEE.

Jest autorem i współautorem ponad 110 prac naukowych z obszaru radiokomunikacji publikowanych w czasopismach, na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz raportów dla administracji polskiej.