+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

Dr hab. inż. Paweł Pławiak

Absolwent elektroniki i telekomunikacji, tytuł magistra inżyniera uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej w 2012 r. Stopień doktora w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna uzyskał w AGH w 2016 r. W 2020 r. Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Śląskiej nadała mu na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej, powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji. Indeks Hirscha według Web of Science wynosi 19, a według Scopus 20. Wykonał ponad 200 recenzji artykułów naukowych dla redakcji czasopism naukowych (z listy MEiN). Jest redaktorem czasopisma PLoS ONE oraz MDPI Sensors.

Profesor Uczelni na Politechnice Krakowskiej i Profesor Instytutu w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Zajmował i zajmuje kierownicze stanowiska na Politechnice Krakowskiej, takie jak: zastępca kierownika Katedry Informatyki ds. badawczych, kierownik Katedry Teleinformatyki oraz Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej.

2 listopada 2021 r. powołany przez Pana Mateusza Morawieckiego – Ministra Cyfryzacji, Prezesa Rady Ministrów do pełnienia obowiązków zastępcy Dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności.