+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Do zadań Działu Informatyki (DIT) należy:

 • zapewnienie pracownikom Instytutu wsparcia informatycznego w ich codziennej pracy;
 • utrzymanie i rozwój usług informatycznych oraz tworzenie nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Instytutu i odbiorców zewnętrznych;
 • utrzymanie infrastruktury informatycznej Instytutu, w tym infrastruktury sieciowej, serwerów, komputerów osobistych i przenośnych, urządzeń mobilnych, urządzeń drukujących;
 • prowadzenie prac związanych z analizą, projektowaniem, implementacją, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania realizowanych na potrzeby Instytutu i odbiorców zewnętrznych; wsparcie tego typu prac realizowanych przez komórki merytoryczne;
 • opracowywanie koncepcji i projektów systemów informatycznych;
 • koordynowanie prac związanych z budową i wdrażaniem systemów informatycznych na rzecz Instytutu i odbiorców zewnętrznych;
 • zapewnienie ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych Instytutu;
 • nadzór nad wykorzystaniem zasobów informatycznych Instytutu;
 • koordynowanie i wsparcie merytoryczne zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu;
 • kontrola wykorzystania środków informatycznych w komórkach organizacyjnych Instytutu;
 • nadzór nad realizacją prac serwisowych związanych z utrzymaniem, wymianą i rozbudową sprzętu komputerowego i oprogramowania Instytutu;
 • prowadzenie projektów, prac badawczo-rozwojowych oraz eksperckich w zakresie projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych i teleinformatycznych;
 • wsparcie merytoryczne projektów i prac realizowanych przez inne komórki Instytutu;
 • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla pracowników Instytutu.